gaytri 11 vakhatpur v/s chori2 11 | UMC Night Cricket Tournament 2017