ACC Punayata v/s RCC Chennai | Shree Kheteshwar Mukund T-20 Championship (ABRCT - 9)