Amar Soda v/s National 11 | Bahadurbhai Kothari Cup