SHAHIBAUG CHALLENGERS (PJPL3) v/s SHANTINATH C C (PJPL3) | Parshwanath Jain Premier League 3