Tej XI (BCL) v/s SGBS Paschim 1 (BCL) | Brahmin Cricket League ( BCL )