ENA CHAROTAR PATEL SAMAJ v/s NINAT MAHYAVANSHI SAMAJ | Gangpur Sports Club Organised INTER SAMAJ KAVYA RESTRO CUP 2017